Kategorijos
Straipsniai

Kolektyvinės sutartys ir kaip jas susitvarkyti

Kolektyvinės sutartys ir jų registravimas

Vadovaujantis Darbo kodekso 195 str. 5 dalimi, galiojančios kolektyvinės sutartys privalo būti registruojamos ir viešai skelbiamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Kolektyvinėms sutartims registruoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tiesiogiai, faksu, per kurjerį, paštu arba elektroniniu paštu pateikiami šie dokumentai:

  • paraiška įregistruoti kolektyvinę sutartį, nurodant profesinės sąjungos ar jos organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimą, buveinės adresą, telefono numerius, elektroninį paštą, kolektyvinės sutarties rūšį, jos galiojimo terminą, kada nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis;
  • abiejų kolektyvinės sutarties šalių pasirašyta ir bent vienos kolektyvinės sutarties šalies patvirtinta kolektyvinės sutarties kopija arba kolektyvinė sutartis, jei ji pasirašyta elektroniniais parašais.
Atlyginimo skaičiuoklė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija registruoja kolektyvines sutartis Kolektyvinių sutarčių registre.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lrv.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aukščiau nurodytų dokumentų pateikimo dienos paskelbiamos kolektyvinės sutartys bei šie duomenys:

  • kolektyvinės sutarties registravimo Kolektyvinių sutarčių registre numeris; 
  • profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų organizacijos pavadinimas;
  • darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimas; registravimo kolektyvinių sutarčių registre data;
  • kolektyvinių sutarčių registravimo panaikinimo data;
  • kolektyvinės sutarties galiojimo terminas.

Kolektyvinės sutarties šalims padarius pakeitimus kolektyvinėje sutartyje, pakeistas jos tekstas pateikiamas registruoti Aprašo nustatyta tvarka.

Kolektyvinės sutarties registravimas panaikinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai bent viena iš kolektyvinės sutarties šalių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tiesiogiai, faksu, per kurjerį, paštu arba elektroniniu paštu pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad kolektyvinės sutarties galiojimas nutrauktas.

Panaikinus kolektyvinės sutarties registravimą, kolektyvinės sutarties duomenys bei kolektyvinė sutartis iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės pašalinami.

Aktualų kolektyvinių sutarčių registrą ir kolektyvinių sutarčių registravimo tvarkos pasikeitimus rasite čia.

  • Nereikalinga kolektyvinė sutartis, bet turite daugiau nei dvidešimt darbuotojų? Tuomet jums būtina pasitvirtinti darbo apmokėjimo sistemas. Plačiau.